logo
[Rozmiar: 43 bajtów]
Usługi dodatkowe
O powietrzu wiemy wszystko...
OFERTA – Usługi dodatkowe

Dopełnienie oferty naszej firmy stanowią usługi dodatkowe, związane z procesem projektowym, przetargowym i wykonawczym.

Aby ułatwić Państwu przygotowanie procesu pozwolenia na budowę, użytkowania obiektu bądź też przeprowadzenia zamówienia publicznego, wykonamy:

  • koncepcje projektowe
  • tłumaczenia dokumentacji na język niemiecki lub angielski
  • wizualizacje projektów w technologi 3D
  • przedmiary i kosztorysy inwestorskie
  • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
  • analizy i charakterystyki energetyczne budynków
  • nadzór autorski na budowie
  • dokumentację powykonawczą, pomiary instalacji.

 
...strona w budowie..